Första växtfärgningskurs sommar 2018 i Gittas verkstad

Första växtfärgningskurs ”färger med växter från svensk naturen” i Gittas verkstad är på onsdag 27 juni 2018 kl. 11:00 – 17:00 på Gjutås i Källsbyn Lennartsfors.

Anmälan

Anmällar dig gärna på blanketten av min hemsida eller ring 073 838 56 82

Välkommen till växtfärgning från 11:00 till 17:00 på Gjutås!