Gittas verkstad på Lennartsforsdagen 2018

Gittas verkstad deltog på Lennartsforsdagen på hantverksmarknaden och visade bland annat nya bilder av trä. Sjutton andra hantverkare har kommit till marknaden.

På Lennartsforsdag pågick mycket:

Hantverkermarknad runt dansgolvet. Samtidigt ägde Triatlon tävlingen plats. Smeden och kraftverket hade öppnats. Och det fanns turer med den gamla ångbåten Herbert.